Mengenal Malaikat ALLAH

Mempercayai dengan yakin keberadaan malaikat yang hidup di alam ghaib, bukan di alam manusia yang nyata dan bukan pula di alam Jin. Para malaikat adalah makhluk yang sangat mulia dan bertakwa. Mereka menyembah Allah  dengan sungguh-sungguh dan selalu mematuhi perintah Allah, tanpa pernah melawan dan membantah. Allah  berfirman, “Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah Nya.” (Al-Anbiyaa`: 26-27) Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari enam rukun iman. Allah  berfirman, “Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, […]